Tesco

SOUTĚŽ s Colgate®, elmex®, meridol®, Protex® nebo Lady Speed Stick® v prodejnách Tesco!

Ulice a č.p.

Číslo účtenky zadejte ve tvaru např: 09014/3111, používejte pouze čísla.

 
 Seznámil(a) jsem se a souhlasím s pravidly soutěže.

 

Tímto dobrovolně uděluji souhlas v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR) se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, telefon, IP adresa, email a adresa bydliště a číslo účtenky o nákupu výrobků Colgate, elmex nebo meridol (dále jen Osobní údaje) po dobu 12 měsíců od udělení tohoto souhlasu společností COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 41692071, jakožto správcem Osobních údajů dle GDPR (dále jen Správce), a to především jejich shromažďováním, uchováváním, tříděním a ukládáním za použití manuálních a automatizovaných způsobů za účelem organizace a realizace soutěže "SOUTĚŽ s Colgate, elmex, meridol, Protex a Lady Speed Stick v prodejnách Tesco", včetně oznámení a zaslání příslušné výhry (dále jen Soutěž). Současně souhlasím, aby Správce předal mé Osobní údaje Ing. Vladimíru Staňkovi - Grafickému studiu Vlado, se sídlem Vysočanská 243/113, 190 00, Praha – Střížkov, IČ: 68370032, jakožto Správcem pověřenému zpracovateli Osobních údajů dle GDPR, za účelem administrativního zabezpečení Soutěže a databáze účastníků Soutěže, případně dalším Správcem pověřeným subjektům za účelem zajištění zaslání výhry. Na internetové adrese www.colgatepromo.cz jsem se seznámil(a) se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Colgate-Palmolive, včetně mých práv dle GDPR, především s mým právem přístupu k Osobním údajům, právem žádat jejich opravu či doplnění, právem požadovat výmaz Osobních údajů a omezení jejich zpracování, s právem vzít souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoli zpět a právem podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě výhry souhlasím se zveřejněním svého jména a příjmení na internetové adrese www.colgatepromo.cz po nezbytně nutnou dobu.

.

 

SOUTĚŽ s Colgate, elmex, meridol, Protex a Lady Speed Stick v prodejnách Tesco

Akce probíhá od 1. 12. do 15. 12. 2021.

© 2021 Colgate-Palmolive. Design a programování  Grafické studio VLADO | Zásady ochrany osobních údajů