Albert

Hrajte o poukázky na služby v síti kadeřnictví Klier

Souhlasím s pravidly soutěže a se zpracováním mých osobních údajů

Tímto dobrovolně uděluji souhlas v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR) se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, telefon, IP adresa, email a adresa bydliště a číslo účtenky o nákupu výrobků Colgate a Palmolive  (dále jen Osobní údaje) po dobu 12 měsíců od udělení tohoto souhlasu společností COLGATE - PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 41692071, jakožto správcem Osobních údajů dle GDPR (dále jen Správce), a to především jejich shromažďováním, uchováváním, tříděním a ukládáním za použití manuálních a automatizovaných způsobů za účelem organizace a realizace soutěže " Soutěž Colgate-Palmolive v prodejnách Ahold", včetně oznámení a zaslání příslušné výhry (dále jen Soutěž). Současně souhlasím, aby Správce předal mé Osobní údaje Ing. Vladimíru Staňkovi - Grafickému studiu Vlado, se sídlem Vysočanská 243/113, 190 00, Praha – Střížkov, IČ: 68370032, jakožto Správcem pověřenému zpracovateli Osobních údajů dle GDPR, za účelem administrativního zabezpečení Soutěže a databáze účastníků Soutěže, případně dalším Správcem pověřeným subjektům za účelem zajištění zaslání výhry. Na internetové adrese www.colgatepromo.cz  jsem se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Colgate-Palmolive, včetně mých práv dle GDPR, především s mým právem přístupu k Osobním údajům, právem žádat jejich opravu či doplnění, právem požadovat výmaz Osobních údajů a omezení jejich zpracování, s právem vzít souhlas se zpracováním Osobních údajů kdykoli zpět a právem podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V případě výhry souhlasím se zveřejněním svého jména a příjmení na internetové adrese www.colgatepromo.cz po nezbytně nutnou dobu.

Hrajte o poukázky na služby v síti kadeřnictví Klier
 

 
 
Akce probíhá od 9. 1. do 22. 1. 2019
 

© 2019 Colgate-Palmolive. Design a programování  Grafické studio VLADO | Zásady ochrany osobních údajů